Testen & assessments voor een klare kijk op competenties

Zal een bekwame sollicitant passen in uw bedrijf? Hoe kan u de leiderschapskwaliteiten van een medewerker in kaart brengen? Welke ervaren arbeiders zijn het best geschikt voor een promotie tot ploegbaas? Antwoord: evalueren en nog eens evalueren. Hoe? Via assessments en testen. Start People beschikt over een batterij aan professionele psychotechnische testen. U krijgt maatwerk op basis van voortdurend overleg, met een grote flexibiliteit en gesuperviseerd door een Master in de psychologie. Onze business unit Start People HR Services biedt deze service voor zowel operationele profielen, bedienden als middenkader.

Start People Testing is topkwaliteit

 • Onze testen zijn betrouwbaar, valabel en gestandaardiseerd: alle kandidaten worden op dezelfde manier getest.
 • U ontvangt een objectief oordeel.
 • We bieden zowel testen met pen en papier als geautomatiseerde en handvaardigheidstesten.
 • Start People heeft testen voor arbeiders, bedienden en kaderleden.
 • De keuze van de testen en assessments is gebaseerd op de vereiste competenties.
 • Bij grote volumes bieden we u de mogelijkheid bedrijfseigen normen te ontwikkelen.
 • U heeft de keuze tussen zowel klassieke testen, adaptieve testen, simulatieoefeningen, als ipsatieve en normatieve vragenlijsten.
 • Wij staan garant voor een vriendelijk en professioneel onthaal en verzekeren een strikt vertrouwelijke behandeling.

Over welke testen beschikken wij?

 • Intelligentietest. Wat is het potentieel van mijn kandidaat?
  Inhoud: verbaal talent, numeriek en abstract redeneringvermogen, ruimtelijk inzicht, leervermogen, ...
 • Cognitieve testen. Wat kent mijn kandidaat?
  Inhoud: kennis van talen, software, dactylografie en boekhouding, ...
 • Vaardigheidstest. Wat kan mijn kandidaat?
  Inhoud: nauwkeurigheid en snelheid, planning en organisatie, technisch en mechanisch inzicht, observatievermogen, administratief inzicht, ontcijferen, waarnemingsvermogen, ...
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten. Wat is de houding van mijn kandidaat?
  Inhoud: stressbestendigheid, sociabiliteit, leergierigheid, nauwgezetheid, leidinggevend vermogen, omgang met aspect veiligheid, ...
 • Motivatievragenlijsten . Wat motiveert/verwacht mijn kandidaat?
  Inhoud: ambitie, welke waarden wenst een kandidaat te realiseren in zijn werk, flexibiliteit en integratie, werken in een ploegenstelsel, ...
 • Simulatieoefeningen: rollenspel, groepsoefeningen, analyse- en presentatieoefeningen,…

Daarnaast wordt een competentiegericht interview op basis van de methode van STAR afgenomen waarin gepeild wordt naar motivatie, persoonlijke aspiraties, persoonlijkheid en de noodzakelijke competenties.

Resultaat: een overzichtelijk rapport

De resultaten worden in alle vertrouwelijkheid meegedeeld in een rapport. Dat rapport geeft een totaalbeeld van de aanwezige competenties met een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving per compententie.

De voordelen:

 • U krijgt een totaalbeeld van de kandidaat.
 • Onze testen en assessments vormen de basis voor een aangepast opleidingsplan, waardoor de geteste persoon beter en efficiënter kan functioneren.
 • Op basis van een nieuwe instroom kan je complementaire teams creëren.
 • U zorgt voor een upgrade van de competenties in uw organisatie.
 • Precies door uiteenlopende methodes en meetinstrumenten in te zetten verhoogt de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van het onderzoek. De veelheid van invalshoeken leveren een zo compleet mogelijk beeld op.

Waar?

In de Start People kantoren in de nabijheid van uw bedrijf of bij u ter plaatse.