Arbeidsrecht studentenarbeid

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van studenten zijn terug te vinden in de artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet.

Studenten kunnen tewerkgesteld worden als arbeider, bediende, dienstbode of handelsvertegenwoordiger. Afhankelijk hiervan zijn de betreffende artikels van de wet van de arbeidsovereenkomsten van kracht.