Loon jobstudenten

Het loon voor een student die minstens 21 jaar is bedraagt minstens het gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon.

  • Dit minimummaandloon bedraagt 1.562, 59 euro (voor minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming) indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand.
    Voor studenten jonger dan 21 jaar wordt een percentage van dit minimumloon toegepast.
  • Het is mogelijk dat het paritair comité van de sector waarin de student tewerkgesteld wordt, in een hoger minimumloon voorziet naargelang de leeftijd van de student. 
  • Als er in de sector een studentenloon werd vastgelegd, dan moet dit toegepast worden.