Welke soort jobs mag een jobstudent niet verrichten?

 • Studenten jonger dan 18 jaar mogen niet tewerkgesteld worden voor ondergrondse arbeid in mijnen, groeven en graverijen. 
 • Arbeid die de krachten van studenten te boven gaat, hun gezondheid bedreigt of in gevaar brengt, is ook niet toegelaten. 
 • Er bestaat een reeks van welomschreven activiteiten waarin geen studenten mogen tewerkgesteld worden met het oog op de onveiligheid. Die lijst vind je terug onder het item 'veiligheid'.
 • Studenten jonger dan 18 jaar mogen geen nachtarbeid verrichten. Dit is arbeid tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur 's ochtends.
  Voor studenten tussen 16 en 18 jaar worden de grenzen verschoven naar de tijdsruimte tussen 22 uur en 6 uur of 23 uur en 7 uur, voor zover zij taken verrichten die wegens hun aard niet mogen uitgesteld of onderbroken worden of wanneer zij in ploegen zijn tewerkgesteld. 
 • Ook in bepaalde sectoren zijn uitzonderingen mogelijk, zoals in de horeca. 
 • In geen geval kunnen studenten jonger dan 18 jaar tewerkgesteld worden tussen middernacht en 4 uur 's ochtends. Zij mogen ook niet werken op zon- en feestdagen of bijkomende rustdagen, noch overwerk verrichten, tenzij:
  • om het hoofd te bieden aan een gebeurd of dreigend ongeval;
  • om dringende arbeid uit te voeren aan machines en materiaal;
  • om het hoofd te bieden aan een onvoorziene noodzakelijkheid.

Als dit het geval is, moet de werkgever de sociale inspectie schriftelijk verwittigen binnen de drie dagen, de klant/gebruiker wordt hier als werkgever beschouwd. Studenten jonger dan 18 jaar hebben dan recht op inhaalrust.