Welke soort jobs mag een jobstudent niet verrichten?

 • Studenten jonger dan 18 jaar mogen niet tewerkgesteld worden voor ondergrondse arbeid in mijnen, groeven en graverijen. 
 • Arbeid die de krachten van studenten te boven gaat, hun gezondheid bedreigt of in gevaar brengt, is ook niet toegelaten. 
 • Er bestaat een reeks van welomschreven activiteiten waarin geen studenten mogen tewerkgesteld worden met het oog op de onveiligheid. Die lijst vind je terug onder het item 'veiligheid'.
 • Studenten jonger dan 18 jaar mogen geen nachtarbeid verrichten. Dit is arbeid tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur 's ochtends.
  Voor studenten tussen 16 en 18 jaar worden de grenzen verschoven naar de tijdsruimte tussen 22 uur en 6 uur of 23 uur en 7 uur, voor zover zij taken verrichten die wegens hun aard niet mogen uitgesteld of onderbroken worden of wanneer zij in ploegen zijn tewerkgesteld. 
 • Ook in bepaalde sectoren zijn uitzonderingen mogelijk, zoals in de horeca. 
 • In geen geval kunnen studenten jonger dan 18 jaar tewerkgesteld worden tussen middernacht en 4 uur 's ochtends. Zij mogen ook niet werken op zon- en feestdagen of bijkomende rustdagen, noch overwerk verrichten, tenzij:
  • om het hoofd te bieden aan een gebeurd of dreigend ongeval;
  • om dringende arbeid uit te voeren aan machines en materiaal;
  • om het hoofd te bieden aan een onvoorziene noodzakelijkheid.
  Als dit het geval is, moet de werkgever de sociale inspectie schriftelijk verwittigen binnen de drie dagen. Studenten jonger dan 18 jaar hebben dan recht op inhaalrust.