Proeftijd jobstudenten

  • De proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor studenten is steeds 3 dagen.
  • Enkel de eerste arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling bij een bepaalde klant in een bepaalde functie kan een proeftijd bevatten.
  • Tijdens deze proefperiode kan elk van de partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding.

IN EEN NOTENDOP

  • Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor studenten bedraagt 3 dagen;
  • Vanaf dag 4: enkel opzegging, ontslag om dringende reden, verbreking, beëindiging in onderling overleg mogelijk;