Veiligheid primeert, ook voor jobstudenten

Jongeren hebben weinig of geen werkervaring. Daardoor kunnen ze het gevaar op de werkplek niet altijd goed inschatten. Jammer genoeg gebeuren er nog jaarlijks zware en dodelijke ongevallen. Om onaangename verrassingen en ongevallen in de mate van het mogelijke te vermijden, geven wij u enkele praktische tips.

 • Hoe meer informatie u aan uw Start People kantoor doorgeeft over de exacte jobomschrijving, risico's en preventiemaatregelen (zie werkpostfiche), hoe beter de student voorbereid is en hoe gemakkelijker zijn integratie zal verlopen.
 • Geef bij aankomst van de student in uw bedrijf een (korte) introductie met duidelijke instructies.
 • Geef uw student een 'peter', een ervaren vaste werknemer die op hem past en hem zijn taak naar behoren aanleert.
 • Laat uw veiligheidsdienst sowieso een oogje in het zeil houden.

VERBODEN JOBS VOOR STUDENTEN

Denk eraan dat bepaalde taken voor studenten verboden zijn. Het gaat onder meer om de volgende opdrachten

 • gemotoriseerde transportwerktuigen en hefwerktuigen besturen (tenzij speciale toelating van de arbeidsinspectie);
 • werken met schiethamers;
 • werken met houtbewerkingsmachines, leerlooierijmachines, metaalpersen en -scharen, snijmachines (industrie), vormen van plastische stoffen;
 • vullen van houders met ontvlambare vloeistoffen en LPG-tanks;
 • graafwerk uitvoeren;
 • stellingen bouwen en afbreken;
 • las- en snijwerk binnen houders uitvoeren, in besloten ruimtes werken;
 • hoogstammige bomen snoeien en vellen;
 • met perslucht werken;
 • werk uitvoeren waar risico's bestaan voor blootstelling aan asbest, kwik, zwavelkoolstof of benzeen;
 • schilderwerk uitvoeren met verven die lood bevatten.

Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor studenten boven 18 jaar als ze een studierichting volgen die overeenstemt met het werk waarvoor de verbodsbepaling geldt. Let op: dit kan maar na advies van de arbeidsgeneesheer, de veiligheidschef en het Comité voor Preventie en Bescherming.