Werken als jobstudent

Wat is 'studentenwerk'?

Happy-students

Elke student die voor een werkgever werkt en daar een loon mee verdient, valt onder de toepassing van de wetgeving inzake studentenarbeid. De periode van het jaar waarin deze arbeid wordt verricht, speelt geen rol.

Belangrijk: een student kan zowel tijdens het school- of academiejaar als tijdens de vakantieperiodes werken.

  • Wel zijn er speciale regels en beperkingen voor bepaalde groepen jongeren, zoals minderjarigen, deeltijdse studenten of buitenlandse studenten. 
  • Studentenarbeid kan je verrichten onder het statuut van arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode.

De wetgeving inzake studentenjobs geldt niet voor:

  • studenten die minstens 12 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever;
  • studenten die onbezoldigd stage lopen in het kader van hun studies, tenzij buiten de stagetijd (bijvoorbeeld in het weekend of ‘s avonds);
  • avondschoolstudenten of studenten die onderwijs met beperkt leerplan volgen.
  • Studenten die deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen, verbonden zijn door een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, een industriële overeenkomst of een leerovereenkomst van de middenstand of die overbruggingsuitkeringen genieten. Niettemin kunnen minderjarige studenten die, in het kader van hun deeltijdse leerplicht, enkel deeltijds onderwijs of deeltijdse vorming volgen, en die niet verbonden zijn door een arbeids- of stageovereenkomst en geen RVA uitkeringen ontvangen een studentenovereenkomst sluiten, maar dit enkel tijdens de schoolvakanties. Vraag hierover meer info bij je school. 

Hoe oud moet je zijn om te kunnen werken als student?

Normaal gesproken moet je minstens 15 jaar oud zijn om te kunnen  werken als student. Hiervoor moet je wel de eerste twee jaar van het secundair onderwijs met voltijds leerplan gevolgd hebben. Er geldt geen maximumleeftijd om als student te kunnen tewerkgesteld worden. Ben je in juni of juli afgestudeerd, dan kun je nog als student werken tot en met 30 september van dat jaar.