Werken als jobstudent

Wat is 'studentenwerk'?

Happy-students

Elke student die voor een werkgever werkt en daar een loon mee verdient, valt onder de toepassing van de wetgeving inzake studentenarbeid. De periode van het jaar waarin deze arbeid wordt verricht, speelt geen rol.

Belangrijk: een student kan zowel tijdens het school- of academiejaar als tijdens de vakantieperiodes werken.

  • Studentenarbeid is dus niet hetzelfde als vakantiewerk. 
  • Wel zijn er speciale regels en beperkingen voor bepaalde groepen jongeren, zoals minderjarigen, deeltijdse studenten of buitenlandse studenten. 
  • Studentenarbeid kan je verrichten onder het statuut van arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode.

De wetgeving inzake studentenjobs geldt niet voor:

  • studenten die minstens 12 maanden ononderbroken werken;
  • studenten die onbezoldigd stage lopen in het kader van hun studies, tenzij buiten de stagetijd (bijvoorbeeld in het weekend of ‘s avonds);
  • avondschoolstudenten of studenten die onderwijs met beperkt leerplan volgen.

Indien deze studenten enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen en geen overbruggingsuitkering genieten, kunnen zij vanaf vijftien jaar toch een studentenovereenkomst sluiten tijdens de schoolvakanties. Vraag hierover meer info bij je school.

Hoe oud moet je zijn om te kunnen werken als student?

Normaal gesproken kan je vanaf je vijftiende verjaardag gaan werken als student. Hiervoor moet je wel de eerste twee jaar van het secundair onderwijs beëindigd hebben. Van zodra je niet meer leerplichtig bent (+18 jaar), kan je enkel als student werken indien je nog les volgt. Ben je pas afgestudeerd, dan kun je nog als studenten werken in de maanden juli, augustus of september.