Weekendwerk, nachtwerk & overuren jobstudent

Happy-students

Studenten hebben vaak heel wat vragen als het gaat over weekendwerk, nachtwerk en overuren. Terecht, want de wetgeving hieromtrent is niet altijd even gemakkelijk. Maar geen nood: wij helpen je alvast door de bomen het bos te zien.

Mag je als jobstudent overuren maken?

Je mag alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. Het maximum aantal uren bedraagt elf uren per dag. Voor overuren word je extra betaald: 50% extra voor overuren op gewone werkdagen van maandag tot zaterdag, en 100% extra voor overuren op zon- en feestdagen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je in principe geen overuren maken. Alleen in noodgevallen kan hiervan afgeweken worden.

Mag je als jobstudent nachtwerk verrichten?

Nachtwerk is werk dat verricht wordt tussen 20 uur en 6 uur. Nachtwerk is in principe verboden, maar er bestaat een waslijst van uitzonderingen naargelang de sector of de aard van het werk dat je uitvoert, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in ploegenarbeid. Deze zijn van toepassing op alle werknemers op voorwaarde dat ze 18 jaar of ouder zijn.

Voor jeugdige werknemers gelden strengere regels. De jeugdige werknemers zijn werknemers van 15 jaar of ouder, die niet langer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn en die jonger zijn dan 18 jaar. In beperkt aantal gevallen kunnen jeugdige werknemers toch werken na 20 uur.
Er moet dan in elk geval een rusttijd van minstens 12 uren worden gegarandeerd voordat je opnieuw aan het werk gaat.

Is weekendwerk mogelijk als jobstudent?

Werken op zondag of op een betaalde feestdag is in principe verboden, maar ook op deze regel bestaan talrijke uitzonderingen, zoals voor werken in de horeca, in de kleinhandel, in toeristische centra of op bepaalde zondagen van het jaar. 

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet worden tewerkgesteld op zondag, behalve in een aantal gevallen zoals bij dringende werkzaamheden. Bovendien hebben zij recht op een bijkomende rustdag, onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan een zondag. Zelfs in geval van afwijking mag je als 18-jarige niet meer dan één zondag op twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur. Dus weekendwerk is mogelijk als student, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.