Studentenwerk: Ziekte & arbeidsongeval

Happy-students

Wat als je als jobstudent ziek wordt?

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenfonds van je ouders.
Breng als je ziek bent Start People op de hoogte via het verplichte nummer 02/431.51.60 evenals de onderneming waar je je opdracht uitvoert. Je dient te verwittigen vóór het uur waarop je normaal gezien je tewerkstelling zou zijn aangevangen.

Bezorg Start People een medisch attest binnen de 24u vanaf het moment waarop je normaal gezien zou zijn beginnen werken. Bezorg ons dit medisch attest via één van de volgende kanalen:

• Via e-mail adres: sickness@startpeople.be
• Via faxnummer: 02/431.51.89
• Via postbusadres: Brouckèreplein 9/13 – 1000 Brussel

Je hebt geen recht op loon tijdens je ziekte. Studenten die langer dan één maand ononderbroken werken, hebben onder bepaalde voorwaarden daarentegen wel recht op een gewaarborgd loon.

Wat als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval?

Verwittig je directe leidinggevende én het Start People kantoor onmiddellijk en doe direct aangifte bij je ziekenfonds. Je Start People kantoor zal je een aantal documenten bezorgen die je zal moeten invullen of laten invullen door je behandelende arts. Bezorg deze documenten tijdig terug op het kantoor.

Start People sluit voor jou een verzekering voor arbeidsongevallen af. Bij een ongeval op het werk of op de weg naar en van het werk met een lichamelijk stelsel, zal er een dossier aangemaakt worden bij  onze verzekeringsmaatschappij.

Om arbeidsongevallen te voorkomen mag een student (ook indien ouder dan 18 jaar) geen ongezond of gevaarlijk werk en geen veiligheidsfuncties uitvoeren.