Veiligheid op het werk

Happy-people-close-up

Hoe ga je veilig aan de slag als uitzendmedewerker?

De veiligheid op het werk primeert voor Start People. Dankzij de vele inspanningen van de preventieadviseur en zijn team vermindert Start People het risico op arbeidsongevallen. Meer zelfs: Start People is de beste als het gaat over veiligheid op de werkvloer binnen de uitzendsector.

Om de veiligheid op het werk nog te vergroten, is het belangrijk de veiligheidsvoorschriften van de onderneming waar je werkt, nauwgezet te respecteren.

Veiligheidskaart

Het Start People kantoor geeft je altijd een werkpostfiche en algemene veiligheidsinformatie of een veiligheidskaart. Lees deze aandachtig en zorg ervoor dat je de veiligheidskaart altijd op zak hebt. Bij problemen of vragen neem je best contact op met je Start People kantoor. Onze consulenten helpen je graag verder. En als het nodig is of indien je dat wenst brengen ze je in contact met de preventiedienst.

Ga je bij een nieuwe onderneming werken? Dan heb je recht op dezelfde behandeling als de vaste werknemers, zeker op het vlak van veiligheid.

De risico’s verbonden aan je werkplaats staan vermeld op de werkpostfiche die je ontvangt van Start People je geeft voor je aan het werk gaat. Steek ook je licht eens op bij je directe chef, vooral over de algemene risico’s in het bedrijf en de specifieke risico’s op je werkplaats. Het kan je veiligheid en welzijn op het werk aanzienlijk vergroten. 

De verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen staan vermeld op je werkpostfiche. Je bent verplicht deze op de juiste wijze te gebruiken. Beschik je niet over de vereiste beschermingsmiddelen? Dring erop aan dat je deze krijgt. Het bedrijf is verplicht je deze te verschaffen.

Arbeidsongeval

Bij een ongeval op de werkplaats breng je onmiddellijk de rechtstreekse verantwoordelijke op de hoogte. En laat je je verzorgen, ofwel bij de medische dienst van het bedrijf, ofwel door je behandelende arts of in een ziekenhuis. Aangezien Start People je werkgever is, ben je ook verplicht ons direct op de hoogte te brengen van het ongeval.

Voor de aangifte van je ongeval bij de verzekeringsmaatschappij moet je Start People zo snel mogelijk een medisch attest bezorgen en een 'verslag van ongeval' invullen. Deze documenten krijg je op het Start People kantoor. Kan je niet komen werken door een ongeval? Breng je ziekenfonds op de hoogte.

Ongeval op weg naar of van de werkplaats

Heb je een ongeval gehad op weg naar of op de terugweg van je werk? Informeer je Start People kantoor zo snel mogelijk. Het is heel belangrijk dat je een proces-verbaal laat opstellen door de politie en een ongevallenverslag invult. Het kan ook nuttig zijn getuigen van het ongeval aan te brengen.