Nieuwsoverzicht - laatste 10 nieuwsberichten

Studenten in opmars

5 okt 2018 - Studenten in opmars Niet alleen tijdens de zomermaanden, maar ook tijdens het jaar vinden studenten vaker en vaker de weg naar de werkvloer. Sinds 2017 mogen studenten 475 uren werken, verspreid over het hele jaar. Studenten die dus tijdens de zomer een maandje bijklussen beschikken nog over heel wat uren, waar ze gebruik van kunnen maken om bv. op zaterdag of op een halve of hele dag tijdens de...

Aanpassing bewakingscamerawetgeving

5 okt 2018 - Aanpassing bewakingscamerawetgeving Bewakingscamera’s zijn voor velen een vertrouwd fenomeen. Ze maken dat we ons veiliger voelen enerzijds, maar tasten anderzijds onze privacy aan door het in beeld brengen van ons doen en laten. Het in voege treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) bracht ook wijzigingen aan de bewakingscamerawetgeving met zich mee. De gewijzigde...

Goed nieuws! Medisch attest in voedingssector afgeschaft

5 okt 2018 - Goed nieuws! Medisch attest in voedingssector afgeschaft Naar aanleiding van een recente aanpassing van het KB ‘levensmiddelenhygiëne’ is een medisch attest voor personen die een activiteit uitoefenen in de levensmiddelensector niet meer nodig, ook al komen ze rechtstreeks in contact met levensmiddelen. Het 3-jaarlijkse attest werd nog steeds opgevraagd door de controleurs van het Federaal...

Gewijzigde voorwaarden opeenvolgende dagcontracten

5 okt 2018 - Gewijzigde voorwaarden opeenvolgende dagcontracten In 2013 kreeg de uitzendwetgeving een nieuw jasje, waarbij het motief instroom zijn intrede deed en het sluiten van opeenvolgende dagcontracten aan striktere regels diende te voldoen.Nu, 5 jaar later, werden de voorziene maatregelen omtrent opeenvolgende dagcontracten geëvalueerd en bijgestuurd na lange onderhandelingen tussen de sociale...

Wie is de uitzendkracht?

28 jun 2018 - Wie is de uitzendkracht? Wat is het profiel van de uitzendkracht? En hoe is het gesteld met het imago van de uitzendsector? Bekijk hier de belangrijkste resultaten van de meest recente Federgon studie!

Succesvolle VCU-certificatie

27 apr 2018 - Succesvolle VCU-certificatie De VCU-procedure is bedoeld voor uitzendondernemingen die, zoals Start People, uitzendkrachten leveren aan klant/gebruikers met een VCA-accreditatie. VCU staat voor ‘Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisatie’ en is een uitgebreide checklist waaraan uitzendkantoren moeten voldoen aan criteria inzake preventie, veiligheid en gezondheid.Het...

Inspecties 2018: een gewaarschuwde klant…

27 apr 2018 - Inspecties 2018: een gewaarschuwde klant… De federale inspectiediensten hebben voor 2018 inspectiecampagnes in de uitzendsector op hun programma staan, onder meer met betrekking tot het gebruik van opeenvolgende dagcontracten en rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Ook voor u als klant is het belangrijk desgevallend de nodige informatieverplichtingen strikt na te leven. Uw...

Goed nieuws! Uitzendarbeid voortaan toegelaten in sectoren verhuizing en binnenscheepvaart

27 apr 2018 - Goed nieuws! Uitzendarbeid voortaan toegelaten in sectoren verhuizing en binnenscheepvaart Naar aanleiding van het Zomerakkoord werd bepaald dat de verboden op het gebruik van uitzendarbeid in de verhuissector en in de sector van de binnenscheepvaart opgeheven dienden te worden. De wettekst werd op 30 maart 2018 gepubliceerd, waardoor de verboden vanaf 9 april 2018 opgeheven zijn. Concreet...

GDPR-brochure voor klanten van uitzendkantoren

27 apr 2018 - GDPR-brochure voor klanten van uitzendkantoren White paper GDPR De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) is een nieuw Europees wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en voorziet in strengere Europese regels over de bescherming van de persoonsgegevens. Ook met de informatie die ù ons verstrekt wordt op...

De bpost jobdagen: het succes van ‘experience interviews’

15 mrt 2018 - De bpost jobdagen: het succes van ‘experience interviews’ Op 9 en 10 maart organiseerden Start People en bpost, de ‘bpost jobdagen’ in Sint-Niklaas. Deze out-of-the-box manier van rekruteren bleek een enorm succes. 80 kandidaten lieten zich onderdompelen in de wereld van postbode en doorliepen zo een sneller én kwalitatiever selectieproces. De ‘war for talent’ dwingt rekruteerders...