Flexi-jobs: uitbreiding van horecasector naar andere sectoren 

De uitbreiding van flexi-jobs naar andere sectoren dan de horeca was één van de punteNewsletter klanten - N° 4 - november 217n in het zomerakkoord. Het ontwerp van Programmawet dat onder andere dit punt verder vormgeeft, werd dinsdag 7 november in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Over welke sectoren zou het gaan?

  • PC voor de handel in voedingswaren (PC 119);
  • PC voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
  • PC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
  • PC voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
  • PC voor de warenhuizen (PC 312);
  • PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314).

Ook uitzendkrachten zullen als flexi-jobber via Start People tewerkgesteld kunnen worden in deze sectoren. Daarbovenop zouden ook gepensioneerden kunnen werken als flexi-jobber.

De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2018. Traditioneel wordt een Programmawet eind december gepubliceerd. Als we vanaf dat moment meer definitieve informatie hebben, houden we u verder op de hoogte.