Nieuwe privacywetgeving (GDPR): wat staat u te wachten in 2018?Newsletter klanten - N° 4 - november 217

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) is een nieuw Europees wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens.

Start People bereidt zich sinds enige tijd voor op deze nieuwe regelgeving om in overeenstemming te zijn met de strengere Europese regels over de bescherming van de persoonsgegevens.

Ook met de informatie die ù ons verstrekt wordt op professionele manier omgegaan.

Vanaf 25 mei 2018 kan niet naleving ervan gesanctioneerd worden met geldboetes die hoog kunnen oplopen.

Meer weten? Vraag onze ‘white paper GDPR’ aan uw Start People contactpersoon of bekijk hem hier.