Heeft een voetganger altijd voorrang op een fietser?

Veiligheid op het werk primeert voor traffic-light_webStart People. Dankzij de vele inspanningen van onze  preventieadviseurs vermindert Start People het risico op arbeidsongevallen.

Meer nog, als nummer 2 op de Belgische uitzendmarkt kan Start People bogen op arbeidsongevallencijfers die al jarenlang ruim onder het gemiddelde van de sector liggen.

Dit neemt echter niet weg dat continue preventie en sensibilisering noodzakelijk blijven, niet alleen op de werkvloer, maar ook op de weg van en naar het werk.

Naast het dagdagelijks gebruik van werkpostfiches, veiligheidskaarten en het geven van veiligheidsinstructies aan onze uitzendmedewerkers, lanceren we regelmatig ook graag eens een wat ludiekere actie om blijvende aandacht te vragen voor meer veiligheid.

En u, weet u het nog? Heeft een voetganger altijd voorrang op een fietser?

Doe hier de test.