Diversiteitsverklaring

diversity

Start People onderschrijft de diversiteitsverklaring en engageert zich tot:

 1. Wij objectiveren ons personeelsbeleid. Met ons bedrijf zorgen we ervoor dat:
  • het wervings- en selectieproces focust op de competenties van mensen en gelijke kansen biedt aan iedereen;
  • opleidings- en ontwikkelingskansen gelijk zijn voor iedereen;
  • het loonbeleid niet discriminerend is;
  • ook personen van allochtone origine, met een arbeidshandicap, oudere werknemers enz. kunnen doorstromen.
 2. Wij evalueren hoe we vacatures opstellen en welke wervingskanalen we gebruiken om een diverse groep van kandidaten te bereiken. We objectiveren het selectiegesprek en de praktische proeven. 
 3. Wij gaan niet in op discriminerende randvoorwaarden die door klanten of andere externen worden gesteld. 
 4. We vragen respect voor alle medewerkers en dulden geen discriminatie tussen collega's op basis van origine, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur,... 
 5. Wij communiceren binnen en buiten het bedrijf dat we lid zijn van het 'ondernemersplatform diversiteit'.