Local Heroes: Inner Wheel Club Deinze

Inner Wheel logo

Jaarlijks krijgen de medewerkers van Start People de kans lokale goede doelen voor te stellen. Via een stemming wordt dan bepaald welke organisatie een heel jaar in de kijker mag staan op onze website. Dit jaar kozen onze medewerkers voor Inner Wheel Club Deinze. We stellen deze organisatie graag even aan jullie voor.

INNER WHEEL CLUB IN ‘T KORT

Inner Wheel Club telt wereldwijd meer dan 100.000 leden. De Belgisch-Luxemburgse afdeling is goed voor 2.000 leden verdeeld over 76 clubs.

Deze serviceclub voor dames is nauw verwant met de Rotary familie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de Rotariërs gemobiliseerd en moesten ze dus hun humanitaire acties voorlopig staken. De echtgenotes besloten daarom de fakkel over te nemen. In de naoorlogse jaren heerste er in Manchester veel ellende. Margarette Golding, verpleegster en echtgenote van een Rotariër, zette zich in om de noodlijdenden in haar streek te helpen. Dit bracht haar ertoe om de eerste club van echtgenotes van Rotariërs, op te richten. Verwijzend naar het embleem van Rotary, gaf ze hen de naam “Inner Wheel”. In navolging hiervan worden spoedig andere clubs gevormd in Groot-Brittannië. De eerste Belgische club werd opgericht in 1948. Sinds 2012 staat Inner Wheel open voor alle gemotiveerde dames.

De club in Deinze zag het licht in 1995 met als stichtend Voorzitter Monique Mortier-Carton. 30 dames – zowel jonge veertigers als actieve tachtigers – zetten hun schouders onder het project.

DOELSTELLINGEN

• Het bevorderen van echte vriendschap
• Het aanmoedigen van het persoonlijk dienstbetoon
• Het bevorderen van de internationale verstandhouding

ACTIVITEITEN

Jaarlijks worden er allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor lokale goede doelen. De Paasactie, waarbij de dames bij heel wat organisaties en bedrijven paaseitjes gaan verkopen, is ondertussen een vaste waarde in de streek. Verder organiseren ze ook concerten, filmavonden, brunches, lezingen, causerieën enz. Met het geld dat ze met deze activiteiten inzamelen, steunen ze mensen in nood in hun regio, met vooral aandacht voor vrouwen en kinderen.

Een greep uit de acties van 2017:
• aankoop therapeutisch materiaal voor een lagere school voor kinderen met gedrags- en studieproblemen
• financieren van dialysereizen voor nierpatiënten
• preventieactiviteiten ivm verkeersveiligheid op middelbare scholen
• psychologisch, sociale en financiële ondersteuning van jonge slachtoffers met een blijvende beperking
• lokale voedselbanken
• interactieve fietstocht voor mensen met dementie
• …

Meer info kan je vinden op de website van de Inner Wheel Club (www.innerwheel.be).