Diversiteit

header_wordonzecollega

Diversiteit is bij ons geen holle slogan. Nee, diversiteit is een van de grootste drijvers van innovatie en groei. Bij Start People telt iedereen mee. Verschillen in culturele achtergrond, geslacht, taal, opleidingsniveau, leeftijd enz. vormen voor ons geen barrière maar een verrijking. Daarom werken we er actief aan om diversiteit te bevorderen in al haar facetten.

Bekijk de diversiteitsverklaring van Start People.